Fråga 2015/16:471 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Regeringen har beslutat att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen trots att regeringens egen expertis bestämt avfärdar slopandet med hänvisning till bland annat ökade kostnader.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilken är ministerns och regeringens beräknade kostnader för slopande av den bortre tidsgränsen, och kommer Försäkringskassan att kompenseras fullt ut för den ökade kostnaden?