Fråga 2015/16:468 Skolprofessionerna

av Linus Sköld (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den svenska skolan är full av duktiga, engagerade och välutbildade proffs. Förskollärare, lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolledare – yrkeskategorierna i Skolsverige är många. De är proffs på sina uppgifter men begränsas av administration, detaljreglering, ekonomiska ersättningsmodeller och extern kontroll.

Skolans personal har under de senaste decennierna gått från att vara självständiga professionella till att i ökande utsträckning bli detaljstyrda utförare och administratörer. Yrkena har tappat i status, och skolans professioner upplever att deras kompetens inte kommer till sin rätt.

I skolans uppgifter ingår en viss del administration, men personalen upplever den, i ökande grad, som alltför omfattande. Administration tar tid från professionernas huvuduppdrag – att jobba med barns och ungas lärande och utveckling. Detaljerad styrning av skolornas arbete i kombination med externa kontrollsystem riskerar att kringskära professionernas autonomi.

Regeringen har vidtagit åtgärder genom att till exempel avsätta mer pengar till personal, lärarlöner och skolmiljöer, till att öka antalet utbildningsplatser på lärarutbildningarna och börja begränsa de nationella ämnesproven. Men ytterligare steg behövs.

 

Hur avser utbildningsminister Gustav Fridolin att gå vidare i arbetet med att låta proffsen vara proffs och stärka skolprofessionernas status?