Fråga 2015/16:464 Statliga företags beställaransvar

av Daniel Sestrajcic (V)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den svenska åkerinäringen är i fritt fall. Bra och trygga arbetstillfällen slås ut av företag som systematiskt och hänsynslöst utnyttjar arbetstagare från andra länder som erbjuds dåliga villkor. Välskötta och hederliga åkerier tvingas lägga ned för att de inte kan konkurrera med de företag som fuskar. Skattepengar undanhålls staten. Utländska chaufförer är i ett fullständigt underläge gentemot sina oseriösa arbetsgivare. De arbetar för extremt låg timpenning, sover i sina lastbilar och har inte ens råd att stanna vid vägkrogarna för att äta. Systemet skapar enbart förlorare.

Beställaransvar och huvudentreprenörsansvar är grundläggande, det vill säga att den som beställer en transport är ansvarig för chaufförens arbetsvillkor. Om Volvo skickar sina bildelar med lastbil är det Volvos sak att se till att det råder sjysta villkor. Om Postnord gör detsamma är det Postnords sak att se till att det fungerar. Det är grunden för att lösa en del av problemen.

Företag som har statligt ägande – som exempelvis Postnord, Systembolaget med flera – borde både göra rätt och föregå med gott exempel och se till att de åkerier som kör åt dem har sjysta villkor.

I den av Vänsterpartiet initierade interpellationsdebatten om fusk och utnyttjande i åkeribranschen (2015/16:127) menade infrastrukturminister Anna Johansson att : när det gäller beställaransvaret är det självklart så att statliga företag ska föregå med gott exempel och agera på ett sätt som väcker allmänhetens förtroende. Det står i deras ägardirektiv.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att följa upp, kontrollera och säkerställa att statliga företag i detta avseende tar sitt beställaransvar på allvar och beter sig på ett sjyst sätt och därmed följer sina ägardirektiv?