Fråga 2015/16:451 Havsfiskelaboratoriets verksamhet i Karlskrona

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det statliga Havsfiskelaboratoriet är efter ett regeringsbeslut stationerat också vid Östersjön, i Karlskrona, sedan 1990. 90 procent av vårt lands fiskeareal och 80 procent av landets fångstvolym utgörs av och tas upp i Östersjön. Åtta landgränser, utöver den svenska, gränsar mot detta utsatta innanhav.

Vid Havsfiskelaboratoriet i Karlskrona bedrivs en för både havsmiljön och yrkesfisket viktig forskning samt provtagning av den fisk som landas. Bland annat forskas här fram ålderbestämningsmetoder för torsk som i sin tur utgör underlag för bestämmande om ett uthålligt fiske. Havsfiskelaboratoriets lokalisering vid Östersjön, i Karlskrona, har medgett att denna forskning och provtagning har kunnat bedrivas i närmiljö och rationellt.

Nu har Sveriges lantbruksuniversitet, i strid med regeringsbeslutet av 1990, beslutat att centralisera Havsfiskelaboratoriet till västkusten och Lysekil. Orsaker som arbetsbrist eller ekonomisk kris anges inte, tvärtom är uppdragen på ostkusten fler än någonsin och nya projekt som till exempel märkning av torsk är på gång.

Av lätt insedda skäl framstår det som obegripligt och irrationellt att centralisera all verksamhet till ett av landets kustområden. Det är obegripligt eftersom huvuddelen av landets fiske bedrivs i Östersjön, irrationellt eftersom den omfattande provtagningsverksamheten kommer att rendera oändligt mycket resande, upp till 7 000 mil per projekt, när utgångspunkten blir Lysekil i stället för Karlskrona.

Jag tror att landsbygdsministern inser den brist på rationalitet och resurshushållning, utöver det utomordentligt märkliga, i det som nu sker och min fråga till honom blir därför:

 

På vilket sätt avser statsrådet Sven-Erik Bucht att förhindra SLU att genomföra en centralisering av Havsfiskelaboratoriets verksamhet till västkusten?