Fråga 2015/16:442 Kompensation för inkomstförluster med anledning av stängning av Öresundsbron

av Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har nu aviserat att tillfällig stängning av Öresundsbron kan förekomma för att få bukt med den – numera uttalat – ohanterbara asylinvandringen. Ministern har uttalat att det i dagsläget inte finns något behov av att stänga bron, men att en stängning kan utgöra ytterligare en åtgärdsmöjlighet vid ökad risk för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten på grund av ett ökat asyltryck.

Det är välkommet att regeringen visar handlingskraft i frågan, även om det är i elfte timmen. Dock blir konsekvenserna av ett så pass kraftigt handlande stora på många plan – såväl ekonomiskt som socialt.

Min fråga till statsrådet är därför om det kommer att utgå någon kompensation, och i så fall hur den kommer att utgå till berörda parter.

Eftersom det i dagsläget enbart är vägdelen av bron som berörs kommer detta troligen att sända signaler som får bilister att överväga andra färdsätt över sundet. Detta kommer i så fall att kraftigt påverka Öresundskonsortiet:

 

Har statsrådet Anna Johansson några planer för hur detta ska motverkas? Och hur ska övriga företag och personer som drabbas av utebliven inkomst och förseningar kompenseras?