Fråga 2015/16:435 Utsläppskrav på fordon

av Rickard Nordin (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Enligt uppgifter i medierna har det framkommit att Sveriges position i förhandlingarna om bilars utsläppskrav inte bara var att höja konformitetsfaktorn och tillåta mer utsläpp, utan även att skjuta ikraftträdandet framåt i tiden.

Detta är mycket allvarligt av miljö- och luftkvalitetsskäl. Det är också allvarligt med tanke på de att det uttalandet som klimat- och miljöminister Åsa Romson framförde i interpellationsdebatten den 17 november till undertecknad med anledning av frågan går emot det som nu framkommit.

I riksdagens protokoll kan läsas: ”Vi var inte i Bryssel för att besluta om att det här skulle skjutas framåt år efter år.” Är det införandet eller beslutet som sådant som ministern syftar på? Den svenska instruktionen tyder ju på att regeringen gärna hade skjutit ikraftträdandet framåt i tiden.

I en intervju citeras också statsrådet på följande sätt:

– Jag är angelägen om att det här genomförs så snabbt som möjligt. Det har varit den svenska inställningen hela tiden. Därför stödde vi det förslag som lättare – och därmed snabbare – kan genomföras av industrin. Det andra alternativet skulle ta längre tid att genomföra, säger hon.

I en annan intervju beskriver statsrådet att det var en expertbedömning som låg till grund för den svenska positionen. Kommissionens bedömning och andra länders bedömningar visar dock på helt andra möjligheter med både skarpare krav och snabbare ikraftträdande.

Detta rimmar väldigt illa med den position som nu framkommit och det vore därför önskvärt om ministern ville förklara sina uttalanden.

Frågan kommer också upp i rådet den 16 december för godkännande, och det finns uppgifter om att andra medlemsländer vill skärpa beslutet. Om statsrådet menar allvar med uttalandena om ett så snabbt och skarpt beslut som möjligt finns här en chans att förbättra det beslut som den tekniska kommittén tog.

Min fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson är med anledning av detta:

 

Kan ministern förklara hur uttalandena i interpellationsdebatten och intervjun stämmer överens med den position som ministern lämnat till regeringens förhandlare och är ministern beredd att agera för skarpare krav under rådets sejour i frågan den 16 december?