Fråga 2015/16:428 Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser

av Per Klarberg (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 24 november 2015 uttalar vd:n för MTR Express sin frustration över att Trafikverket missgynnar MTR till förmån för SJ AB. Företagets vd upplever inte att konkurrensen mellan bolagen sker på lika villkor.

I debattartikeln tar vd:n för MTR Express upp två konkreta exempel där han anser att Trafikverket missgynnar företaget till förmån för SJ AB. Ett exempel handlar om att Trafikverket inte fördelar tåglägen på lika villkor, ett annat exempel handlar om att MTR Express inte kan utnyttja tågens största tillåtna hastighet eftersom Trafikverket inte uppdaterar sina baliser på raksträckorna.

”MTR Express snabbtåg är talande exempel; de tillåts inte köra i 200 km/h på raksträckor där det är tekniskt möjligt – detta på grund av omoderna skrivningar i regelverket och att Trafikverket inte uppdaterat sina signalsystem. Även Västtrafiks Regina-tåg, som används för resor bland annat mellan Göteborg och Skövde, missgynnas på liknande sätt.”

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Delar statsrådet MTR Express uppfattning att Trafikverket missgynnar företaget genom att inte uppgradera och omprogrammera baliserna på raksträckorna så att MTR Express tåg kan utnyttja sin fulla potential avseende högsta tillåtna hastighet?