Fråga 2015/16:422 Det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Regeringen remitterade i mars 2015 en promemoria med bedömningar om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Remissrundan avslutades i maj. I budgetpropositionen för 2016, vilken presenterades den 21 september i år står att frågan för närvarande bereds i Regeringskansliet. Tiden går och regeringens slutliga bedömning för hur det nya kvalitetssäkringssystemet ska se ut dröjer, trots att det är aviserat att det nya systemet ska börja gälla från den1 januari 2016.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

När har statsrådet för avsikt att presentera regeringens förslag till nytt kvalitetssäkringssystem?