Fråga 2015/16:418 Hotet mot Tillväxtanalys i Östersund

av Per Åsling (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Regeringen har initierat en översyn av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Myndigheten är lokaliserad till Östersund och byggdes upp där för cirka 25 år sedan.

Utredningen kan inte tolkas på annat sätt än att verksamheten kommer att förändras, med risk för nedskärningar och personalomflyttningar i Östersund, och i förlängningen att akademiska tjänster läggs ned. En omlokalisering kan komma att ske till Stockholm eller Örebro.

Denna koncentration från landsort till större städer är mycket oroväckande. Därför är det värdefullt att regeringen har uppdragit åt Statskontoret att se över den svenska myndighetsstrukturen och regionala närvaron.

Jag ser med oro på utredningsförslaget. Risken är uppenbar att det försvagar både Tillväxtanalys verksamhet och den sammantagna myndighetsstrukturen i Östersund.

Min fråga till närings- och innovationsministern med anledning av detta är:

 

Vad gör Mikael Damberg för att stärka myndigheters regionala närvaro?