Fråga 2015/16:414 PFE-programmet

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

PFE-programmet kom till för att stimulera energieffektiviseringen inom den elintensiva industrin i Sverige. Resultatet är upplyftande. Tyvärr hindrar EU:s regelverk en fortsättning av programmet i dess nuvarande form. Alliansregeringen fick kritik av den dåvarande oppositionen när den beslutade att avsluta programmet.

Det vore önskvärt med fortsättning av PFE-programmet i en form som även EU kan acceptera.

 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet vilka åtgärder han och regeringen vidtar för att säkerställa en PFE 2.0.