Fråga 2015/16:408 Köpta fakturor utan mervärdeskatt

av Larry Söder (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kristdemokraterna förespråkar ett skattesystem som utformas på ett sätt som ger rimliga villkor för företag samt att systemet är förutsägbart. Viktigt är att se till att skattesystemet får avsedd effekt ur skattehänsyn.

När vi som konsumenter handlar en vara eller tjänst betalar vi moms. Det är pengar som ska gå till staten och användas för vår gemensamma välfärd.

Om ett inkassoföretag köper en faktura och inkasserar skulden behöver inte bolaget redovisa momsen till Skatteverket. Detta är en konsekvens av vårt skattesystem som borde bli föremål för diskussion.

I de fall då hela skulden blir indriven kommer hela momsbeloppet att tillfalla inkassobolaget eller finansbolaget som förvärvat fordringen i fråga. Mervärdeskatt är en betydande inkomst för staten, samtidigt som systemet skapar en marknadsfördel som inte borde finnas.

 

Har finansministern för avsikt att se över detta, och när kan i så fall en översyn presenteras?