Fråga 2015/16:407 Kryphål i lagstiftningen som gynnar inkassobolag

av Daniel Sestrajcic (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Svenska Dagbladet publicerade i går en granskning av inkassobolagens verksamhet. Den visar att stora belopp momspengar aldrig betalas in till staten och att de därmed undanhålls svenska skattebetalare. Inkassobolagen verkar inte bryta mot några lagar – även om agerandet kan anses vara omoraliskt och kan anses bryta mot tankarna bakom lagstiftningen – utan använder sig av kryphål som inte täppts till.

När ett inkassobolag tar över en faktura som ska drivas in betalas inga momspengar över huvud taget in till staten. Inkassobolaget behåller momsbeloppet och använder dessutom momsbeloppet som underlag för dröjsmålsränta. Det hela blir en ren vinst och en mycket bra affär för inkassobolaget.

Ytterligare en del av skattelagstiftningen som utnyttjas av inkassobolagen är möjligheten till underskottsavdrag. Det handlar helt enkelt om att i samband med att företag säljer vidare fordringar som kunder inte har betalat så gör bolaget en förlust och kan därmed göra ett underskottsavdrag. Om skuldstocken säljs vidare kan nya underskottsavdrag göras. I Norge, där samma problematik med underskottsavdrag funnits, har möjligheten förbjudits.

Ingen verkar i dag veta hur stora belopp staten går miste om med anledning av inkassobolagens agerande och användande av kryphål i lagstiftningen, men det handlar sannolikt om många hundra miljoner.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta, och när avser ministern att vidta dessa åtgärder, för att förändra lagstiftningen så att inkassobolagen inte längre kan använda sig av ovannämnda kryphål för att undandra pengar från staten?