Fråga 2015/16:403 Finansministerns och regeringens åsikt om hushållsnära tjänster

av Lars Hjälmered (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det finns ett behov av fler jobb i Sverige, inte minst för att möta det framväxande nya utanförskapet och den ökande migrationen.

Införandet av reformen om hushållsnära tjänster (RUT) har varit mycket framgångsrik. Många nya företag och jobb har skapats, svarta jobb har blivit vita och många jobb har gått till personer som stått en bit från arbetsmarknaden.

Trots det positiva resultatet och de stora jobbutmaningar Sverige möter framgent har regeringen valt att föreslå och besluta om försämringar av RUT-avdraget. Regeringen möter alltså ökade behov med sämre jobbmöjligheter.

Finansministern har upprepade gånger försvarat försämringarna. I samband med en näringslivsgala den 30 november sa dock finansministern något helt annat. Där rosar finansministern i stället RUT-avdraget – samma avdrag som hon själv var med och minskade i vårens ändringsbudget.

Då inställer sig frågan vad finansministern och regeringen egentligen tycker om RUT-avdraget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Håller finansministern och regeringen fast vid sin tidigare linje om försämrat RUT-avdrag, eller vill finansministern och regeringen i stället utöka RUT-avdraget, tvärtemot vad man tidigare sagt?