Fråga 2015/16:399 Fristående lärarutbildning

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Den 29 september blev ministern intervjuad i Dagens Industri (DI)  angående initiativ som Viktor Rydbergs skolor och Academedia tagit när det gäller att starta en fristående lärarutbildning.

Sverige står inför en stor lärarbrist och jag är övertygad om att det råder en politisk enighet om att alla goda krafter måste samverka och initiativ tas till vara för att klara den utmaningen.

I intervjun i DI öppnade statsrådet för att föra en dialog med Viktor Rydbergs skolor och Academedia.

 

Nu undrar jag om statsrådet träffat dessa initiativtagare än, och om mötet ägt rum: Hur planerar statsrådet att ta frågan vidare? Om mötet inte ägt rum undrar jag när statsrådet planerar att träffa dem.