Fråga 2015/16:393 Innehållsförteckningen för bärprodukter

av Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

För snart ett par år sedan upptäckte en livsmedelsinspektör vid en livsmedelskontroll hos en tillverkare av ekologiska bärprodukter att en detalj i texten på lingonsyltburkarna inte följde gällande regelverk. Där stod det: ”Innehåll per 100 gram: Lingon 55 gram, socker 40 gram, vatten”.

Inspektören konstaterade att det var i strid med gällande livsmedelslagstiftning, som föreskriver ordalydelsen ”fruktmängd” följt av antal gram. Först därefter kan man följa upp med vilken frukt det handlar om. Enligt lagen måste en producent av en bärprodukt skriva ”fruktmängd xx gram” i stället för till exempel ”lingon 55 gram” på sina syltburkar.

Företag som producerar ekologiska produkter och som sätter en ära i att producera naturliga, ekologiska produkter utan tillsatser missgynnas i dag av gällande regelverk. En del av de stora tillverkarna blandar i äpple och röda vinbär i sin lingonsylt, exempelvis. Då kan ”fruktmängd” kanske vara ett bättre ordval gentemot konsumenterna. Men för ekologiska producenter vars signum är att vara ärliga och tydliga mot sina konsumenter leder det i stället till att information undanhålls.

I livsmedelsförordningen står det att informationen på förpackningen ska vara ”korrekt, tydlig och lätt att förstå för konsumenten”. Regler för sylt och ett par andra varor omfattas av en särskild föreskrift vilket leder till denna konsekvens.

Det är ologiskt att ekologiska producenter inte får skriva ut vad produkten faktiskt innehåller. Är det en bärprodukt så vill man ju som konsument veta att det är det specifika bäret i produkten. Att i det läget tvinga producenter till ökad otydlighet är enligt mig fel väg att gå.

Jag vet att ministern inte får uttala sig i enskilda ärenden men detta torde röra alla bärproducenter, särskilt de som har ekologisk produktion, och jag vill därför fråga:

 

Avser statsrådet Sven-Erik Bucht att vidta åtgärder så att tillverkare av ekologiska bärprodukter inte måste ange fruktmängd utan i stället kan ange vilket bär produkten innehåller?