Fråga 2015/16:392 Anhörig som vårdar närstående i annat nordiskt land

av Hans Wallmark (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Antalet svenska medborgare och andra bosatta i Sverige som har rötter och anhöriga i andra nordiska länder har ökat under många år. Totalt bor det cirka en kvarts miljon människor i Sverige som är födda i något av våra nordiska grannländer.

Många av de som har valt att bosätta sig i vårt land har kvar anhöriga i sitt gamla hemland. Detta gäller inte minst den stora svensk-finska gruppen där många har sina föräldrar bosatta i Finland.

I Sverige kan man få närståendepenning för att vårda en nära anhörig som är mycket svårt sjuk. Ett krav för att få detta är dock att både den sjuke och den anhöriga är skrivna, arbetar och är försäkrade i Sverige. Man kan alltså inte använda denna möjlighet för att vårda närstående i ett nordiskt grannland. I andra länder, exempelvis Norge, har man lyckats utarbeta en modell där man kan få detta stöd om man själv är försäkrad i hemlandet men har anhörig i ett grannland. Det handlar oftast om en kortare period i den sjukes sista tid i livet.

Denna fråga är viktig inte bara för de som bor i Sverige och har anhöriga utomlands utan också de utlandssvenskar som har anhöriga kvar här hemma. För att underlätta rörligheten mellan de nordiska länderna vore det önskvärt med ett mer samstämmigt regelverk i de olika nordiska länderna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att underlätta för bosatta i Sverige som har behov av att vårda anhöriga i annat nordiskt land?