Fråga 2015/16:386 Sveriges samarbete med Stratcom

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

För några veckor sedan förde försvarsminister Peter Hultqvist resonemang om behovet av att stå upp mot propaganda och desinformation och möjligheten att Sverige därför ansluter sig till Stratcom (Natos center för strategisk kommunikation) i Riga. ”Därför är det så att vi behöver stärka vår kompetens, men också delta i en miljö med andra länder”, sa försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot. Idén om samarbete och samverkan, bland annat inom ramen för Stratcoms arbete, är utmärkt. Det vore ett värdefullt och viktigt steg att ta.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur fortskrider arbetet med att Sverige ska kunna ansluta sig till Natos center för strategisk kommunikation (Stratcom) i Riga?