Fråga 2015/16:385 Ensamkommande flickors förutsättningar på arbetsmarknaden

av Mikael Cederbratt (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I rapporten De ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden (skriven av Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö vid Stockholms universitet) framgår det att de flickor som har kommit som ensamkommande barn klarar sig betydligt sämre på arbetsmarknaden än pojkarna. I rapporten framgår det att i gruppen 25-åringar är 52 procent av kvinnorna sysselsatta, vilket är 10 procent lägre än för männen. I gruppen 27-åringar är bara 45 procent av kvinnorna sysselsatta, jämfört med 65 procent för männen. Andelen av kvinnor som varken studerar, arbetar eller arbetstränar är högre än för männen.

Detta är givetvis inte acceptabla siffror och ett misslyckande vad gäller såväl jämställdhet som integration.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad gör ministern och regeringen för att förbättra ensamkommande flickors förutsättningar på arbetsmarknaden?