Fråga 2015/16:377 Vad regeringen vill med kärnkraften

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Vi har under senare tid kunna följa planerna på att stänga flera kärnkraftreaktorer. Fyra stycken totalt än så länge, och det kan kanske bli fler, troligtvis inte färre. I dag byggs heller ingen ny kärnkraft, och vi ser att elpriset varit lågt under en längre tid. Nu närmar vi oss vintern och kyligare väder.

 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson om hon anser att byggandet av ny kärnkraft bör förbjudas?