Fråga 2015/16:372 Jägarnas tillgång till rätt vapen

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

EU-kommissionen väntas lägga förslag om bland annat förbud av halvautomatiska vapen. Många skyttar kommer i så fall att få sluta med sitt skytte och sin idrott vilket är helt oacceptabelt. Dessutom kommer ett förbud av halvautomatiska vapen att försvåra jakten och säkerheten för många jägare. Många jägare med olika funktionshandikapp är beroende av ett halvautomatiskt vapen för att kunna jaga. Dessutom kräver många jakter att man snabbt och säkert kan avlossa fler skott om behovet uppstår.

Vid vildsvinsjakt är behovet av fler skott och att kunna skjuta snabbt ytterst nödvändigt om allvarliga situationer uppstår. Detta kommer att äventyras om halvautomaterna förbjuds. Det är inte de lagliga halvautomaterna som är ett problem i brottsstatistiken, utan det är de olagliga och illegala vapnen – ofta från olika krigsområden i världen. Därför behöver kommissionen jobba med att få bort de olagliga vapnen och sluta jaga jägare och skyttar. Halvautomatiska vapen behövs för att jägarna ska kunna bedriva en säker jakt och hålla våra viltstammar på rimliga nivåer. Vildsvinen ökar, och behovet av att jaga dem ökar. Att då förbjuda halvautomaterna kommer att försvåra denna jakt och flera andra jakter ytterligare.

 

Vad avser statsrådet Sven-Erik Bucht att göra inom sitt ansvarsområde för att påverka EU-kommissionen så att detta vapenförslag tas bort och att vi kan behålla halvautomatiska vapen som är nödvändiga för att kunna utföra olika jakter på ett säkert och tryggt sätt och därmed hålla våra viltstammar på en rimlig nivå?