Fråga 2015/16:367 Tillstånd för Jas 39 Gripen C/D

av Allan Widman (FP)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

 

Flygsäkerhetsinspektionen hotar att dra in Försvarets materielverks (FMV:s) tillstånd att underhålla Jas 39 Gripen C/D. Anledningen uppges vara att flygverkstäderna ute på landets flygflottiljer inte längre får arbeta som självständiga enheter.

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att den svenska staten ska kunna vidmakthålla ett eget och av industrin oberoende underhåll av det svenska stridsflyget?