Fråga 2015/16:366 Turkiets stöd till Daesh

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Efter att tidigare ha ställt ett antal frågor om Turkiets i många fall hänsynslösa agerande gentemot kurder är det tydligt att den svenska regeringen fortfarande inte agerat tillräckligt skarpt för att försvara grundläggande mänskliga rättigheter i regionen, ett svaghetstecken för ett land som kandiderar till FN:s säkerhetsråd. Turkiets inofficiella stöd till radikala islamistgrupper, så som Daesh, slår i slutändan inte bara mot dem som drabbas, utan mot hela den fria världen. När Daeshkrigare nära nog kan komma och gå som de vill, samt få sjukvård och bedriva handel i Turkiet utan att Erdogans regim griper in blir det genast ett direkt olämpligt agerande för en nation som kallar sig demokratisk och som aspirerar på närmare samarbete med EU.

De senaste veckorna har Turkiet inte bara bombat PPK-lierade grupper i Syrien eller Irak, utan även YPG. YPG är som bekant en av de mest framgångsrika grupperna mot Daesh i Syriens inbördeskrig. Tillsammans med bland andra kristna och mer reformistiska grupper utgör de stommen i den demokratiska oppositionen, Syrian Democratic Forces. Att de angrips är illa nog, men dessvärre slutar det inte där.

I dag har vi nåtts av fler oroväckande nyheter. Natolandet Turkiet har skjutit ned ett ryskt plan som deltagit i flygangrepp mot radikala islamister. Som följd av detta gynnas inte bara dessa grupper, utan hela världens säkerhet riskerar att hotas då det kan ses som ett direkt militärt angrepp från Nato mot Ryssland.

Undertecknad skulle vilja fråga utrikesministern:

 

Avser utrikesministern och regeringen att vidta åtgärder för att stoppa Turkiets olämpliga ageranden och vad i sådana fall kommer ministern och regeringen att göra?