Fråga 2015/16:360 Danskt samarbete

av Carl Schlyter (MP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I Danmark diskuteras just nu hur de ska hantera undantagen de har inom vissa områden i EU. Om Danmark väljer att bibehålla undantagen uppstår sannolikt i något läge behov av någon typ av mellanstatligt samarbete. Om Danmarks rättspolitiska undantag upprätthålls enligt nuvarande regler skulle Danmark kunna delta fullt ut i de delar av det rättspolitiska samarbetet som man önskar delta i, i form av mellanstatliga, bilaterala samarbetsavtal med övriga EU-länder, av samma typ som gäller för Norge och Island. Eftersom Danmark är ett grannland och vi av tradition har haft ett nära nordiskt samarbete hoppas jag att regeringen kan bekräfta att oavsett hur Danmark väljer att samarbeta med EU i polisiära och rättsliga frågor så kommer Sverige att arbeta för att finna så effektiva och goda möjligheter till samarbete som möjligt. Därför vill jag fråga:

 

Skulle statsrådet Anders Ygeman och den svenska regeringen i princip kunna tänka sig att stödja en dansk begäran om bilaterala avtal och mer specifikt stödja en dansk begäran om fortsatt deltagande i Europol genom ett bilateralt samarbetsavtal?