Fråga 2015/16:359 Ökad transparens i fördelningen av extra medel till kommunerna

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I den ändringsbudget som lämnades till riksdagen den 12 november 2015 föreslår regeringen bland annat att 9,8 miljarder kronor tillförs som engångsmedel till kommuner och landsting. Dessa extra medel i budgeten för 2015 är i huvudsak en följd av överenskommelsen mellan Alliansen och regeringen från den 23 oktober med anledning av flyktingsituationen, och syftet med dessa medel är att underlätta arbetet för kommunerna.

Medlen presenteras i anslutning per kommun respektive landsting. Som förklaring till hur medlen fördelats mellan kommunerna nämns övergripande att det är antalet asylsökande och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna som beaktats, liksom att det gällande ensamkommande barn finns ett behov av att de faktiska boendekommunerna i högre grad kompenseras av berörda anvisningskommuner. Vid fördelning mellan landstingen tas hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i respektive landsting.

Det låter klokt men öppnar samtidigt för frågan hur i detalj pengarna fördelats. En bättre insikt i hur pengarna fördelats gör det lättare att förstå den egna situationen samt en möjlighet att jämföra mellan kommuner varför man har erhållit mer eller mindre än grannkommunerna.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson hur i detalj fördelningen av de extra medlen till kommunerna har beräknats.