Fråga 2015/16:357 Förverkligande av den blocköverskridande överenskommelsen om utvidgat RUT-avdrag

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nyligen träffades en blocköverskridande överenskommelse på integrationsområdet, vilket var mycket välkommet. Bland annat beslutades, för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, att RUT-avdraget ska utvidgas till trädgårds-, flytt- och it-tjänster. Det är en åtgärd som är mycket viktig, då denna bransch sysselsätter många nyanlända och andra som har stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Nu återstår handling från regeringen. Företagen som bedriver dessa verksamheter vill inget hellre än att kunna anställa fler och inväntar därför besked från regeringen om när detta blir realitet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När kan vi förvänta oss att denna del i överenskommelsen införs?