Fråga 2015/16:356 Patienter som dör i onödan

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den aktuella utredningen om högspecialiserad vård (SOU 2015:98), som tillsattes av alliansregeringen den 10 april 2014, har nu överlämnat ett antal konkreta förslag till regeringen. Till skillnad från vänsterregeringens tillsatta utredning om vinster i välfärden innehåller det aktuella utredningsbetänkandet förslag som faktiskt kan utveckla och stärka hälso- och sjukvården i Sverige, nu och i framtiden.

Utredningen tillsattes av alliansregeringen för att se över hur den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad koncentration av vården. Syftet är att uppnå förbättrade resultat i vården och därigenom en mer jämlik vård samt att kunna åstadkomma ett mer effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser. Bostadsort ska inte avgöra vilken behandling, vård eller överlevnadschans man har.

Att fördela vårdinsatser optimalt är en grundläggande organisatorisk princip i svensk hälso- och sjukvård. Det ansvaret åvilar fler än enbart landsting och regioner, vilket statsrådet tyvärr har en förkärlek för att hänvisa till när han uttalar sig om vården i Sverige. Det slutliga politiska ansvaret bär alltid regeringen.

Det handlar om att kunna se och överblicka hela vårdprocessen så att den samlade vården för den enskilde patienten blir så bra som möjligt – av hög kvalitet, i rätt tid och efter behov.

Därtill finns att ta hänsyn till patienternas självklara ökade krav på att få behandlas där resultaten är de bästa. Enligt Utredningen om högspecialiserad vård avlider hundratals patienter årligen i onödan för att hälso- och sjukvårdspersonalen inte haft rätt förutsättningar.

Många åtgärder inom vården är komplicerade och kräver stor erfarenhet för att lyckas. Den vetenskapliga forskningen visar, enligt utredningen, entydigt att sjukhus och vårdpersonal som behandlar många patienter har bättre resultat än de som inte får möjligheten att utföra behandlingar ofta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström följande:

 

Vilka konkreta förslag avser statsrådet att lägga fram, så snart som möjligt, för att möjliggöra en mer högspecialiserad vård som kan rädda hundratals patienters liv om året?