Fråga 2015/16:1572 Framtiden för Riksutställningar

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

För ett år sedan föreslog Museiutredningen att Riksutställningar ska läggas ned. Regeringen har ännu inte gett besked i denna fråga. Kultur- och demokratiministern har via sin pressekreterare kommenterat att hela utredningsunderlaget för Riksutställningar finns med i den kulturarvsproposition som regeringen för tillfället arbetar på.

Enligt ovan nämnda kommentar är det dock oklart när Riksutställningars framtid avgörs, då ett besked kan dröja även när kulturarvspropositionen är presenterad för riksdagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

När och hur avser kultur- och demokratiministern att återkomma med besked om Riksutställningars framtid?