Fråga 2015/16:1564 Renodling av polisens arbetsuppgifter

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Polisens organisation är pressad. Dagligen kommer uppgifter i medierna med berättelser från enskilda poliser och polischefer om hur deras arbetssituation utvecklats. Arbetsmiljön inom svensk polis är minst sagt problematisk, och Liberalerna har på olika sätt lyft frågan om polisens omorganisation, avhoppen och behovet av mer resurser för att anställa 2 500 fler poliser.

Liberalerna har vidare i riksdagen både under riksmötet 2014/15 och 2015/16 aktivt drivit och fått igenom förslag om att renodla polisens arbetsuppgifter. Det behövs en större granskning av detta, och alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning, som regeringen avslutade i februari 2015.

När polisen inte hinner med det basala och när regeringen hänvisar till flyktingmottagande och terrorhot finns det all anledning att titta över polisens villkor och uppdrag. Regeringen har dessutom ännu inte hörsammat den uppmaning som en majoritet i riksdagen beslutat om att återuppta utredningen.

I anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

När kommer regeringen att i enlighet med riksdagens tillkännagivanden återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter?