Fråga 2015/16:1558 Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner

av Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tidigare i år frågade jag justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vad han avsåg att göra för att de skånska kommunerna skulle få ekonomisk ersättning av Migrationsverket i tid. Den 16 februari svarade han bland annat:

”Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med syfte att förenkla regelverket, minska den administrativa bördan för kommunerna samt minska problemet med att vissa kommuner får vänta länge på ersättning. Regeringen avser att i närtid återkomma i denna fråga.”

I Migrationsverkets regleringsbrev för 2016 går det bland annat att läsa:

”Under budgetåret 2016 ska Migrationsverket särskilt lägga vikt vid följande:” – – – ”Vidta åtgärder för att ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting sker i närmare anslutning till inkommen begäran om ersättning.”

Det har gått ett drygt halvår sedan ministern lovade att minska problemet med att vissa kommuner får vänta länge på ersättning. Migrationsverkets eget regleringsbrev slår fast att ersättningen ska betalas ut i närmare anslutning till begäran om ersättning. Trots det kvarstår problemet. Migrationsverket är fortfarande skyldigt skånska kommuner 2,2 miljarder kronor, vilket gör att många kommuner går på knäna och tvingas skära i sin verksamhet eller låna pengar för att klara ekonomin.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsministern att vidta för att kommunerna ska få ersättning från Migrationsverket så snabbt som möjligt?