Fråga 2015/16:1544 Den invasiva amerikanska hummern

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Den amerikanska hummern är en art som ursprungligen kommer från Nordamerikas ostkust. Ofta är den uppskattad för sin stora storlek – vanligtvis runt 50 centimeter och 1 kilo när den fiskas – men i vissa särskilda fall upp till 1 meter och över 10 kilo. Världen över fiskas och exporteras den, så också till Sverige. 

Det är bra att Sverige importerar och exporterar livsmedel. Att svenska livsmedel med sin låga klimatpåverkan och sitt höga djurskydd får charma utländska konsumenter är önskvärt. Samtidigt behöver Sverige importera livsmedel som inte kan odlas eller födas upp i vårt kalla klimat på ett konkurrenskraftigt sätt. 

I fallet med amerikansk hummer finns däremot en finstilt text. Flera fynd har de senaste åren gjorts av just amerikansk hummer, ute i det vilda. Sedan 2008 har ett femtiotal amerikanska humrar fiskats upp och rapporterats längs Bohuskusten, samtidigt som mörkertalet kan antas vara betydligt större. 

Detta är allvarligt. Dels för att amerikansk hummer sprider dödliga bakteriesjukdomar till europeisk hummer, dels för att den stora amerikanska hummern konkurrerar ut den mindre europeiska hummern, dels för att amerikansk hummer kan ge upphov till hybrider med europeisk hummer och dels för att amerikansk hummer kan leva på större djup och därmed växa i population ostört. 

Under våren begärde Sverige formellt att amerikansk hummer ska föras upp på EU:s lista över invasiva främmande arter. Detta hörsammades tyvärr inte när beslut meddelades i mitten av sommaren. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att komma till rätta med den invasiva amerikanska hummern, efter att Sveriges formella begäran om att föra upp arten på listan över främmande arter inte hörsammats?