Fråga 2015/16:1543 Slutdatum för livsmedelsstrategin

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Att Sverige ska få en långsiktig livsmedelsstrategi som ger förutsättningar för ökad produktion av livsmedel aviserades redan i Stefan Löfvens regeringsförklaring år 2014. Därefter gick ”startskottet” för arbetet med livsmedelsstrategin den 5 mars 2015. En turné med sex regionala dialogmöten sjösattes för att samla in synpunkter och förslag. 

Sedan dess har projektet utvecklats till en långbänk utan styrfart, trots att det från början målades ut som ett prestigeprojekt för den rödgröna regeringen. De aviserade regionala dialogmötena tog slut i juni 2015. En deadline för att lägga livsmedelsstrategin på riksdagens bord har givits flera gånger och brutits lika många. 

Statsrådet Bucht har flera gånger givit ”bred politisk förankring tar tid” som förklaring till att strategin dröjer. Från oppositionen har vi dock än så länge inte sett så mycket som ett kommatecken av strategin. Eftersom detta inte sker måste vi anta att det är förankringen mellan regeringspartierna som drar ut på tiden. 

Det är hög tid att regeringen presenterar sin strategi för ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Förarbetet som gjordes i och med Konkurrenskraftsutredningen och presenterades i mars 2015 är fortfarande aktuellt. Om regeringen ändå står utan egna förslag finns många engagerade aktörer i den dialoggrupp man tillsatt. Finns viljan kan också en strategi snart bli verklighet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad är orsaken till förseningen, och när avser statsrådet och regeringen att presentera livsmedelsstrategin?