Fråga 2015/16:1540 Våld och övergrepp i Etiopien

av Hans Linde (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Styret i Etiopien har under en rad år blivit alltmer auktoritärt, och utrymmet för oppositionen och det civila samhället har tydligt minskat. I parlamentet har oppositionen inga platser alls efter parlamentsvalet 2015.

Det alltmer auktoritära styret har vid upprepade tillfällen resulterat i omfattande folkliga protester, som polis och militär regelbundet slagit ned med brutalitet. Etiopiens folkrikaste region Oromia har varit centrum för protesterna. Oromofolket upplever sig vara systematiskt diskriminerat av den styrande regeringskoalitionen EPRDF. Omfattande protester genomfördes både under 2014 och i november 2015. Vid båda tillfällena slogs protesterna ned. Åtskilliga av dem som protesterade arresterades, och bara i november dödades drygt 400 personer.

I början av augusti genomfördes nya protester i provinserna Oromia och Amhara. Återigen svarade polisen med våld. Enligt Amnesty International dödades minst 97 personer när polisen öppnade eld mot fredliga demonstranter.

Sverige har omfattande relationer med Etiopien. Sedan 1954 bedriver Sverige utvecklingssamarbete med landet, och nyligen presenterades en ny och ambitiös strategi för det svenska biståndet till Etiopien. Åtskilliga högnivåbesök har genomförts de senaste åren; bland annat har Stefan Löfven besökt Etiopien vid flera tillfällen.

Sveriges långa och goda relationer med Etiopien ger vårt land både en möjlighet och ett ansvar att tydligt agera mot de omfattande och grova brotten mot de mänskliga rättigheterna.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

 

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i FN och EU, ska förmå Etiopien att upphöra med våldet mot demonstranter?