Fråga 2015/16:1532 Skatt på investeringar i solenergi

av Betty Malmberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inför beslutet om att solenergianläggningar med en effekt större än 255 kilowatt skulle beskattas var det omfattande protester. Många företag aviserade dessutom att om skatten infördes skulle de inte investera i solceller eftersom den nya skatten i så hög grad skulle påverka lönsamheten för densamma.

Viktiga miljöinvesteringar har därmed skrotats eller i bästa fall lagts på is. Regeringen försvarade förslaget med att EU:s regler om konkurrens och statsstöd skulle kräva att Sverige införde skatten. Nu visar det sig emellertid att detta inte stämmer.

I ett uttalande nyligen har chefen för EU-kommissionens representation i Sverige tagit tydligt avstånd från regeringens påstående och påtalar i stället att medlemsländerna har möjlighet att göra undantag för energibeskattning av förnybar energi såsom solenergi (se artikel på www.svt.se den 23 augusti 2016).

Med hänvisning till ovan vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer finansministern efter EU-kommissionens uttalande att avskaffa skatten på större solenergianläggningar?