Fråga 2015/16:1530 Växande vårdköer

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Svensk hälso- och sjukvård har länge haft problem med långa väntetider. För att korta köerna, förbättra tillgängligheten och stärka patienternas ställning genomförde alliansregeringen flera viktiga reformer. En särskilt viktig reform var införandet av den så kallade kömiljarden som innebar att prestationsbaserade ersättningar betalades ut till de landsting som levde upp till de krav som staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enades om i den så kallade kömiljardsöverenskommelsen. Syftet med kömiljarden var helt enkelt att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och reformen visade sig vara mycket effektiv.

Kömiljarden infördes 2009 och under de efterföljande åren kortades vårdköerna rejält. Tack vare kömiljarden ökade ansträngningarna för att inte bara ge patienterna rätt vård utan också i rätt tid. Den nuvarande regeringen avskaffade dessvärre kömiljarden och nu ser vi åter snabbt växande vårdköer, inte minst i mitt hemlän Kronoberg. I Kronoberg har exempelvis antalet patienter som väntat mer än de 90 dagar som vårdgarantin föreskriver femdubblats sedan 2013.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström följande:

 

Kommer statsrådet att ta initiativ till att återinföra en prestationsbaserad ersättning i syfte att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården, eller vilka andra åtgärder avser statsrådet att vidta för att vända utvecklingen med snabbt växande vårdköer?