Fråga 2015/16:1529 Trygghet i Jämtland

av Per Åsling (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under våren och sommaren har ett antal händelser inträffat i Jämtland som inneburit att invånarnas förtroende för Polismyndigheten och den omorganisation som genomförts har kommit att ifrågasättas. Det har framkommit att polispatruller har skickats till fel adress samtidigt som larmoperatörer är stressade och pressade.

Omorganisationen av Polismyndigheten har haft en bred politisk uppbackning. Det här är den största omorganisationen sedan 1960-talet. Då är det väldigt viktigt att politiken visar vägen. Detta innebär dock inte att de konsekvenser vi nu kan se inte bara i Jämtland utan i stora delar av norra Sverige är acceptabla. Ett viktigt syfte med den nya polismyndigheten var att få fler poliser närmare medborgarna.

Fyra länskommunikationscentraler blev i maj en då en regionledningscentral inrättades som numera leder polisens akuta insatser för Sveriges fyra nordligaste län. En av de sju polisregionerna täcker alltså i princip halva Sveriges yta. Detta har redan fått och kommer att få konsekvenser vid brott och andra av polisen hanterade händelser. 

Det senaste året har inte bara inneburit en omorganisation för polisen utan andra händelser i omvärlden har satt tryck på organisation och enskild personal. Men polisen måste vara närvarande för medborgarna. Trygghet och tillgänglighet får inte påverkas negativt av omorganisationen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder är statsrådet villig att vidta för att säkerställa att invånarnas säkerhet och trygghet inte påverkas negativt av polisens omorganisation?