Fråga 2015/16:1523 Nya gripenplan

av Markus Wiechel (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet framgår det helt korrekt att flygvapnet planerar att skrota ”nästan splitter­nya flygplan” som har kostat skattebetalarna 60–100 miljarder kronor att köpa in, varav de senaste levererades i slutet av förra året.

Detta sker trots att flygvapenchefen redovisat för behovet av fler plan, nya baser, mer personal och annat. Som först ut vid ett eventuellt militärt anfall mot Sverige är flygvapnet en mycket viktig del av hela försvaret av vårt land, vilket inte nog kan poängteras. Av den anledningen är det mycket glädjande att nya plan kommer vårt försvar till del, men med anledning av vad som händer med de som för inte allt för länge sedan beställdes finns fortfarande en stor oro.

Det är inte rimligt att nästan nya plan som kostat skattebetalarna så mycket pengar skrotas till förmån för de nya planen. Planen borde i stället komma samhället till del genom försäljning eller genom att vara kvar i flygvapnet.

Med anledning av detta önskar jag att försvarsministern svarar på följande:

 

Vilka åtgärder tänker försvarsministern vidta för att planen ska komma samhället till del i stället för att skrotas?