Fråga 2015/16:1522 Problem med miljöbilsstödet

av Karin Svensson Smith (MP)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Supermiljöbilspremien och femårig skattebefrielse för nya miljöbilar har instiftats för att miljöbilarnas andel av fordonsbeståndet inom Sverige ska öka. Åtgärderna syftar till att kompensera för ekonomiska nackdelar med miljöbilar vid köp av nytillverkad bil. I längden är tanken med åtgärderna att de ska bidra till att fler miljöbilar når andrahandsmarknaden och att ekonomiska trösklar för att köpa miljöbil minskar.

Bland annat Trafikanalys har däremot visat att färre bilar än staten subventionerar når den svenska andrahandsmarknaden. Många bilar avregistreras nämligen och förs utomlands efter att stöden för bilen upphört. Bilarna förs till länder där andra subventionsmodeller för miljöbilar, större efterfrågan etc. gör en försäljning mer lönsam. Det händer dessutom att bilar som berättigar till pengar genom supermiljöbilspremien avregistreras och förs utomlands utan att ha rullat en enda meter på svensk mark. Med andra ord bidrar då staten med 40 000 kronor till en bil som omgående lämnar Sverige.

Konsekvensen blir således att svenska staten subventionerar inköp av bilar som inte stannar i Sverige. Under 2015 gällde detta 70-80 procent av alla avregistrerade gas- och elbilar som berättigats något av stöden och hela 95 procent av elbilarna. Nettoökningen av miljöbilar inom fordonsflottan blir därför betydligt mindre än vad satsningarna syftat till.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till miljöminister Karolina Skog:

Avser ministern att vidta åtgärder för att svenska miljöbilsstöd i en mer betydande grad än i dag ska bidra till att antalet miljöbilar i den svenska fordonsflottan ökar?