Fråga 2015/16:1516 Utbrott av mjältbrand

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I sommar har några fall av mjältbrand upptäckts i trakterna av Omberg i Östergötland. Smittkällan för denna allvarliga sjukdom som förutom djur även kan infektera människor, har hittills inte kunnat spåras. Cirka 3 000 djur i området har måst vaccineras och ett 30-tal människor har behandlats förebyggande med antibiotika.

Med tanke på att det finns åtskilliga gamla och ibland okända mjältbrandsgravar i landet finns risken att det inträffade skulle kunna hända igen. Enligt undertecknad är det därför viktigt att utvärdera hur saneringsarbetet och hur samordningen mellan involverade statliga myndigheter har fungerat.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att utvärdera statens insatser i samband med mjältbrandsutbrottet, och i så fall vilka?