Fråga 2015/16:1515 Behovet av fler företagare

av Betty Malmberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Årets rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visar att Sverige har att hantera ett antal utmaningar. Enligt rapporten har den nedåtgående trenden för det riktigt unga företagandet, det vill säga företag som är yngre än tre månader, fortsatt även under 2015. Vidare konstateras i rapporten att färre svenskar säger sig ha planer på att starta företag.
Att färre individer har tagit de första stegen in i eget företagande menar rapporten och organisationen Företagarna speglar en fortsatt osäkerhet kring framtida förutsättningar för att driva företag i Sverige. Detta är allvarligt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler individer ska våga bli företagare?