Fråga 2015/16:1512 Linkedin som godtagbar rekryteringskanal

av Elisabeth Svantesson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Utvisningen av Syed Latif, ursprungligen från Bangladesh och med fast jobb i Sverige, har väckt stor uppmärksamhet. Utvisningen grundade sig i att Syed Latif enligt de rättsliga bedömningar som gjordes i Sverige inte hade fått sin anställning på ett enligt EU-rätten godtagbart sätt. Detta då Syed Latif hade fått sitt jobb via jobbförmedlingssajten Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Linkedin har 400 miljoner medlemmar och nås från hela världen.

I en artikel i SVT den 9 augusti 2016 uttalade sig justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i fallet Syed Latif. Ministern konstaterade bland annat: ”Ska man ändra på detta handlar det i slutändan om EU-regler.”

Nu har EU-kommissionen lämnat ett utlåtande i fallet på en fråga från EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C). Enligt SVT den 17 augusti 2016 konstateras i detta utlåtande att den praktiska tillämpningen av nu aktuell princip inte detaljregleras i EU:s lagstiftning. I utlåtandet anges också följande: ”För tydlighetens skull kan det tilläggas att arbetssökande i praktiken har rätt att använda olika rekryteringskanaler som finns på arbetsmarknaden och att unionslagstiftningen inte kräver att alla lediga jobb förmedlas på EU-nivå”.

Enligt EU-kommissionen är det alltså inte EU-regler som sätter hinder för att till exempel Linkedin ska betraktas som en i nu aktuellt avseende godtagbar rekryteringskanal i Sverige.

Mot denna bakgrund frågar jag justitie- och migrationsministern:

 

Vilka initiativ avser ministern ta för att det svenska regelverket ska vara sådant, och tillämpas på så sätt, att en person inte utvisas från Sverige enbart på den grunden att han eller hon har fått sitt jobb via en rekryteringskanal av Linkedins storlek och räckvidd?