Fråga 2015/16:1511 Vikten av materiellt riktiga brottmålsdomar

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En kvinna som gav sin bror alibi i ett brottmål vid Göteborgs tingsrätt tilläts att bära niqab, det vill säga en heltäckande slöja med enbart en smal springa för ögonen, under det att hon vittnade. Det framgår av en artikel i Göteborgs-Posten den 8 juli 2016. Enligt rättens ordförande var det inte aktuellt att kräva att kvinnan skulle visa sitt ansikte. ”Vi får inte kräva att någon tar av sig sin religiösa bonad. Det finns det JO-beslut på.”, sa rättens ordförande till Göteborgs-Posten.

Att rätten har möjlighet att se ansiktet på den person som vittnar är av betydelse för att bland annat kunna värdera vittnets trovärdighet. Detta är av särskild vikt då det gäller tilltrosbevisning.

I en demokrati måste värdet av materiellt riktiga domar i brottmål väga tungt.

Mot denna bakgrund är min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som förekommer om rättsläget när det gäller vittnens möjlighet att bära niqab när de vittnar?