Fråga 2015/16:1509 Medborgargarden

av Sotiris Delis (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I börjar av augusti uppgav media i Jönköping att Soldiers of Odin har planer på att etablera sig i Jönköping för att nattvandra och ingripa om det blir problem.

Grupper som tar lagen i egna händer är oacceptabelt i ett land som styrs av lag och ordning. Dessutom har media i granskningar visat att många inom rörelsen är dömda för brott.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman: Vilka konkreta åtgärder tänker statsrådet vidta mot medborgargarden och andra liknande företeelser?