Fråga 2015/16:1508 Regeringens agerande mot bilbränderna

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Samhället drabbas återigen av omfattande bilbränder. Det har rapporterats kring detta i media men också från Polisen och räddningstjänsterna runt om i landet. Det är också uppenbart att det är svårt att bevisa vilka som begår dessa brott. Detta är inget nytt problem men det senaste halvåret har flera rapporter inkommit och en ny företeelse verkar vara att det kan omfatta flera bilar på en gång och att bränderna kan pågå i flera dygn i samma område. Det är uppenbart att bilbränderna är ett stort problem som vi måste ta på allvar samtidigt som det krävs flera initiativ, inte minst polisiära, för att komma åt de skyldiga som ägnar sig åt systematisk skadegörelse.

 

Mot bakgrund av omfattningen av bilbränderna och att de utsatta områdenaär överrepresenterade i antalet incidenter med bilbränder finns det anledning att agera även på nationell nivå. Det är av vikt att enklare få fram bevis så att de skyldiga kan lagföras, men det är också på sin plats att staten tar fram en analys för att ta reda på vilka det är som begår dessa brott. Handlar det om försäkringsbrott, allmänt stök som ungdomar ägnar sig åt eller annan typ av kriminalitet?

 

Min fråga till statsrådet Ygeman blir; avser statsrådet och regeringen be Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra en kartläggning/analys av bilbränderna eller vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen vidta för att komma åt problemet med bilbränderna?