Fråga 2015/16:1505 Svenska från dag ett

av Elisabeth Svantesson (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Den 9 juli 2015 fattade regeringen beslut om en satsning på svenska från dag ett. Syftet var att asylsökande och nyanlända på anläggningsboende ska få möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om det svenska samhället från dag ett i Sverige.

Antal personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem varierar från månad till månad. Den 1 januari 2016 fanns det 182 000 personer inskriva. Den 1 augusti 2016 finns det 152 000 personer inskrivna.

Det har nu gått drygt ett år sedan regeringens beslut om svenska från dag ett.

Min fråga till gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic är; Hur har ministern säkerställt att asylsökande i Sverige har erbjudits och genomgått svenskundervisning under asyltiden sedan den 9 juli 2015 då regeringens satsning presenterades?