Fråga 2015/16:1494 Nya förvarsplatser

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Migrationsverket hade totalt vid 2015 års utgång 255 ordinarie förvarsplatser samt 76 beredskapsplatser. Beläggningsgraden var 94 procent, vilket är en mycket hög beläggningsgrad. (Källa: Migrationsverkets årsredovisning).

Moderaterna har i snart ett år pekat på behovet av fler förvarsplatser. Detta som en del i ett fungerande återvändande där ett stort problem idag är att många människor avviker efter att ha nekats asyl i Sverige.

Våren 2016 instämde regeringen i Moderaternas uppfattning.

Nu visar det sig dock att det inte är säkert att Migrationsverket kommer klara det uppdrag myndigheten har fått av regeringen att till den 1 oktober 2016 ta fram minst 100 nya förvarsplatser. (SvD, 28/7-16)

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är;

 

Vad avser ministern och regeringen göra för att säkerställa att Migrationsverket fullgör regeringens uppdrag rörande förvarsplatser?