Fråga 2015/16:1487 Haveriet på Södertäljebron

av Robert Halef (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under midsommarhelgen skedde en omfattande olycka på motorvägsbron i Södertälje. Där passerar normalt 3 000 fordon i timmen. Olyckan inträffade bara några månader efter att regeringen aviserat att den kommer dra ner på vägunderhållet med 500 miljoner kronor. Det är inte bara biltrafiken som drabbas. Efter olyckan kan inga båtar högre än 29 meter passera eftersom bron inte går att öppna. Bron ska nu vara stängd hela sommaren.

Brohaveriet påverkar alla som bor eller jobbar i Södertälje och alla fordon som ska söderut i landet. Trafikverket rekommenderar att man hittar andra vägar för att ta sig fram, men alternativen är inte många då det råder trafikkaos i och runt Södertälje och denna broförbindelse är av riksintresse. Det är på tiden att Trafikverket undersöker möjligheten till en ny broförbindelse för att minska risken med framtida trafikstopp och samhällsekonomiska förluster.

Det gäller inte bara stadens cirka 93 000 invånare utan också stora arbetsgivare som Scania och AstraZeneca. Båda företagen har drabbats av olyckan. Scania har haft problem med sina godstransporter, och företrädare från AstraZeneca har uppgivet konstaterat att det är tur i oturen att olyckan inträffade när semestertiden började och inte någon annan gång under året. Då hade konsekvenserna blivit betydligt värre. Trafikverket har gått ut med rekommendationen att undvika Södertälje i minst en månad och hänvisar i stället till Saltsjöbron som endast har ett södergående körfält. Men det är inte så lätt att undvika Södertälje för alla dem som bor och jobbar i staden.

Den 27 juli meddelade Trafikverket att de avbryter reparationen av bron eftersom de upptäckt avvikelser som inte kan accepteras. Verket kan för närvarande inte ge besked om när bron kan öppnas, inte ens om det gäller veckor eller månader. Problemen är nu betydligt mer omfattande än vad man trodde från början.

För Södertäljes företag och för dess invånare och för alla de fordon som behöver köra söderut i landet är det av yttersta vikt med en fungerande infrastruktur, och där är motorvägsbron nyckeln.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur kommer statsrådet agera för att säkerställa att liknande allvarliga incidenter inte inträffar i framtiden? Är det dags för en utredning om hur vi kan säkra denna vitala broförbindelse med en nyinvestering, en ny bro?