Fråga 2015/16:1485 Motorvägsbron i Södertälje

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

På midsommarafton inträffade en olycka med en lastbil i södergående riktning på motorvägsbron i Södertälje. Bron skadades så pass allvarligt att trafiken ännu inte har kunnat öppnas. Trafikverket arbetar hårt för att öppna bron igen så att trafiken kan passera men har mött tekniska motgångar på vägen. Effekten blir begränsad framkomlighet på motorvägen och att fartyg som är för höga inte kan passera in eller ut ur Mälaren under bron.

Regeringen har ett ansvar för att skapa förutsättningar för att denna sorts olyckor inte ska kunna inträffa och för att, om de ändå inträffar, säkerställa att allt som kan göras för att snabbt åtgärda felet också sker. Många av oss som har skäl att resa över bron, dagligen eller mer sällan, ifrågasätter huruvida regeringen verkligen har tagit sitt ansvar inför och efter olyckan. Den begränsade framkomligheten påverkar åtskilliga tusen bilister varje dag och sjöfarten i Mälaren.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit i anslutning till den skadade motorvägsbron i Södertälje?