Fråga 2015/16:1478 Id-kontroller mellan Danmark och Sverige

av Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För några dagar sedan var det en stor konsert i Köpenhamn med Beyoncé. Ett arrangemang som självfallet lockat många även från den svenska sidan. En integrerad Öresundsregion bygger ju på att det ska vara naturligt och självklart att söka sig mellan Skåne och Själland för boende, arbete, handel, studier och kultur. För åtskilliga som på kvällen och natten skulle tillbaka till Sverige med hjälp av allmänna kommunikationer uppstod väldiga problem och flera timmar av väntan på grund av undermålig bemanning av de som utför id-kontroller vid Kastrup för resande mot Sverige. Vid andra tillfällen har transporter från Danmark till Sverige sedvanligt försenats vid Hyllie station utan att för den skull passkontroll genomförts – meningslös tid av väntan. Även med de id-kontroller som nu införts måste ambitionen vara att de boende i Öresundsregionen enkelt ska kunna ta sig fram på båda sidor av Öresund.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Har statsrådet för avsikt att försäkra sig om att resande mot Sverige från Danmark under alla tider på dygnet enkelt ska kunna ta sig över trots de id-kontroller som nu genomförs och i så fall hur?