Fråga 2015/16:1465 Friskvårdsbidrag för golf och ridning

av Gunilla Nordgren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jag har tidigare debatterat och ställt frågan om friskvårdsbidrag för ridning.

Det finns i dag omotiverade undantag i reglerna om friskvårdsbidrag för just två aktiviteter.

Nyligen framkom att skatterättsnämnden godkände friskvårdsbidrag för golf. Man hänvisade till tillgängligheten och att utrustning går att hyra. Skatteverket överklagade beslutet, då de tolkar lagen så att det inte ger rätt till friskvårdsbidrag.

Just tillgänglighet och att det går att hyra utrustning (och häst) har jag påtalat i debatter. Skatterättsnämnden godkänner nu friskvårdsbidrag för golf och är därmed också med på att undantagen för golf är omotiverade.

Jag är naturligtvis medveten om att det tar tid att ändra lagstiftning, men det torde vara möjligt att göra förtydliganden i föreskrifter eller på annat sätt arbeta för att snabbare få till en ändring i tolkningen av reglerna.

Jag vill ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson: 

Är ministern beredd att på ett lämpligt sätt skyndsamt verka för att att såväl ridning som golf ska kunna godkännas för friskvårdsbidrag?