Fråga 2015/16:1461 Förtydligande i direktiven om översyn av skogsvårdslagen

av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Nyligen fick den särskilda utredaren lämna sitt uppdrag som särskild utredare i en översyn av skogsvårdslagen.

Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

Avser statsrådet nu förtydliga i direktiven till utredningen av skogsvårdslagen att inga inskränkningar i den enskilda äganderätten får ske?